.
Hem > Verksamhet > Tonårstjänsten

Tonårstjänsten

Deltjänstens vision:

 • Att vi inte ska tappa våra barn när vi försöker vinna andra för Kristus
 • Att ha en generation som är underordnad Kristus
 • Att få en generation som ska ärva församlingen
 • Att överföra Guds eld från vår generation till våra barns generation!
 • Att våra barn ska vara ännu starkare generation, Guds män och kvinnor!

Tonårstjänstens mål

 1. Att hjälpa de som inte tagit frälsningsbeslut att göra det genom att predika evangeliet om Jesus Kristus till de
 2. Att hjälpa de som tagit beslutet att växa i Guds Ord
 3. Att hjälpa de bli fri från fästen och tankebyggnader som byggs upp av samhället och skolan
 4. Att blotta och slå sönder ondskans (djävulens) verk
 5. Att göra vårt bidrag till det stora uppdraget familjen och församlingen har i våra barns moralisk uppfostran
 6. Att bidra till att tonåringarna får en bra gemenskap med varandra
 7. Att stötta tonåringar i skolgång och livsviktiga beslut
 8. Bidra till att de blir delaktiga i församlingens lovsång och tjäna Herren på ett eller annan sätt
 9. Hjälpa och uppmuntra var och en att upptäcka Guds plan för deras liv
 10. Assistera de så att Gud använder de så att de kan göra en skillnad i Sverige

Deltjänstens medlemmar

Tadelech Wanna Ermias Lemma
Tadelech Wanna Ermias Lemma
Yohannes Asrat
Leol Fetahanegest Yohannes Asrat

Detta är Jerusalem Evangelical Church's tonårstjänst. Våra möten äger rum på:

 • Söndagar 11:00 -12:30. Dessa möten hålls (oftast) på svenska och är främst för de i åldersgruppen 13-19.
 • Sedan har vi RelationsGruppsMöten som sker varje eller varannan vecka i mindre grupper. Dessa leds av RelationsGruppsLedare (RGL:er)

Vårt fokus ligger på att förhärliga Kristus Jesus, vår Herre och Frälsare, genom att predika om honom utifrån de heliga Skrifterna

Subpages


Välj språk

Andra menyer

Anslagstavla

Veckoprogram

 1. Ni kan nå våra pastorer på följande telefon nummer: Pastor Negussu Gule (+46 (0)735115951) samt Pastor Wessen Teshome (+46 (0)736162913

 2. Måndag 10:00-14:00 mentor och rådgivning av broder Musse Hailu. Ni kan nå honom på 0707568264.
 3. Wedensday 10:00-15:00 fasta och bön I kyrkan
 4. Ungdomsverksamhet som samlas varje onsdag för ungdommar mellan 18 och uppåt.
 5. Torsdag 18:00-20:00 (Bibelstudium i olika platser i hemmen, en bibelstudie grupp samlas i Jerusasalem evangelisk kyrkas lokaler)
 6. Varje lördag 18:00-20:00 bön i kyrkan
 7. Varje söndag 9:00-10:00 Förberedelsebön
 8. Varje söndag 10:00-12:30 Huvudgudstjänt

 • Söndagsskolelektioner för barn mellan 3 och 12
 • Undervisning för tonåringar mellan 13 och 18
 • Undervisning och workshopar med svensktalande ungdomar över 18 år varannan vecka (jämna veckor) på söndag eftermiddag

JEC i sociala medier