.
Hem > Verksamhet > Ekonomitjänsten

Ekonomitjänsten

Uppdragsbeskrivning (VISION)

 • JECs ekonomi tjänstens uppdrag är att rapportera församlingens ekonomi på ett rätt och riktigt sätt till Jerusalem Evangelcal Churchs medlemmar
 • Vi tjänar alla medlemmar
 • Vi rapporterar och är ansvariga till JEC Äldstekåren

The goal of the sub-ministry

Deltjänstens målsättning är att på ett riktigt och rätt sätt rapportera församlingens finansiella ställning så att det kan ligga till grund för ekonomiska beslut som ska fattas. Rapporterna ska även visa församlingens ekomisk välmående och ställning både till medlemmar och utomstående.

Medlemmar

Helen Gebremariam

Matheos Menna


Välj språk

Andra menyer

Anslagstavla

Veckoprogram

 1. Ni kan nå våra pastorer på följande telefon nummer: Pastor Negussu Gule (+46 (0)735115951) samt Pastor Wessen Teshome (+46 (0)736162913

 2. Måndag 10:00-14:00 mentor och rådgivning av broder Musse Hailu. Ni kan nå honom på 0707568264.
 3. Wedensday 10:00-15:00 fasta och bön I kyrkan
 4. Ungdomsverksamhet som samlas varje onsdag för ungdommar mellan 18 och uppåt.
 5. Torsdag 18:00-20:00 (Bibelstudium i olika platser i hemmen, en bibelstudie grupp samlas i Jerusasalem evangelisk kyrkas lokaler)
 6. Varje lördag 18:00-20:00 bön i kyrkan
 7. Varje söndag 9:00-10:00 Förberedelsebön
 8. Varje söndag 10:00-12:30 Huvudgudstjänt

 • Söndagsskolelektioner för barn mellan 3 och 12
 • Undervisning för tonåringar mellan 13 och 18

JEC i sociala medier