.
Jesaiah 48:17
Jerusalem Evangelical Church erkänner och respekterar Guds ords auktoritet, genom personlig Bibelläsning, Bibelstudier och resurser såsom inspelad audio-Bibel på Amhariska.
Jerusalem Evangelical Church predikar Guds Ord (Bibeln) främst på Amarinja men översättning till Svenska eller Engelska kan ordnas efter behov.

Veckopredikningar

JEC Tonårsgudstjänster 2024...

2024-05-09 Tonårsretreat på Östgötagården

Välj språk

Andra menyer

Anslagstavla

Veckoprogram

 1. Ni kan nå våra pastorer på följande telefon nummer: Pastor Negussu Gule (+46 (0)735115951) samt Pastor Wessen Teshome (+46 (0)736162913

 2. Måndag 10:00-14:00 mentor och rådgivning av broder Musse Hailu. Ni kan nå honom på 0707568264.
 3. Wedensday 10:00-15:00 fasta och bön I kyrkan
 4. Ungdomsverksamhet som samlas varje onsdag för ungdommar mellan 18 och uppåt.
 5. Torsdag 18:00-20:00 (Bibelstudium i olika platser i hemmen, en bibelstudie grupp samlas i Jerusasalem evangelisk kyrkas lokaler)
 6. Varje lördag 18:00-20:00 bön i kyrkan
 7. Varje söndag 10:00-11:30 Tonåringars gudstjänst på svenska
 8. Varje söndag 10:30-11:30 Förberedelsebön
 9. Varje söndag 11:30-13:30 Huvudgudstjänt på Amarinja

 • Söndagsskolelektioner för barn mellan 3 och 12
 • Undervisning för tonåringar mellan 13 och 18
 • Undervisning och workshopar med svensktalande ungdomar över 18 år varannan vecka på onsdagar via zoom.

Boka rum via församlingsledningen:

JEC i sociala medier