.
Jesaiah 48:17
Jerusalem Evangelical Church erkänner och respekterar Guds ords auktoritet, genom personlig Bibelläsning, Bibelstudier och resurser såsom inspelad audio-Bibel på Amhariska.
Jerusalem Evangelical Church predikar Guds Ord (Bibeln) främst på Amarinja men översättning till Svenska eller Engelska kan ordnas efter behov.

Veckopredikningar

JEC Tonårsgudstjänster (söndag förmiddag) 2023...

Välj språk

Andra menyer

Anslagstavla

Veckoprogram

 1. Ni kan nå våra pastorer på följande telefon nummer: Pastor Negussu Gule (+46 (0)735115951) samt Pastor Wessen Teshome (+46 (0)736162913

 2. Måndag 10:00-14:00 mentor och rådgivning av broder Musse Hailu. Ni kan nå honom på 0707568264.
 3. Wedensday 10:00-15:00 fasta och bön I kyrkan
 4. Ungdomsverksamhet som samlas varje onsdag för ungdommar mellan 18 och uppåt.
 5. Torsdag 18:00-20:00 (Bibelstudium i olika platser i hemmen, en bibelstudie grupp samlas i Jerusasalem evangelisk kyrkas lokaler)
 6. Varje lördag 18:00-20:00 bön i kyrkan
 7. Varje söndag 10:00-11:30 Tonåringars gudstjänst på svenska
 8. Varje söndag 10:30-11:30 Förberedelsebön
 9. Varje söndag 11:30-13:30 Huvudgudstjänt på Amarinja

 • Söndagsskolelektioner för barn mellan 3 och 12
 • Undervisning för tonåringar mellan 13 och 18
 • Undervisning och workshopar med svensktalande ungdomar över 18 år varannan vecka på onsdagar via zoom.

Boka rum via församlingsledningen:

JEC i sociala medier