.
Hem > Verksamhet > A-kören

A-kören

"Sjungen till hans ära, lovsägen honom, talen om alla hans under." 1 Krönikeboken 16:9

Kortfattad bakgrund

Kören grundades 1984 G.C. Med tio aktiva medlemmar. Därefter möter gruppen en gång i två veckor för regelbundna repetitioner. På grund av sin popularitet blir kören ofta uppmanad att utföra i andra kyrkor i både Sverige och utomlands.

Målsättning

Vårt huvudsyfte är att leda troende i tjänster för att dyrka Gud i salmer och sånger. Vi spelar också en stor roll för att förbereda församlingen för Guds kommande ord. Genom att göra så lägger vi stor uppmuntran, styrka och förfriskning för troende.

Körrepetition

Kören övar varje vecka mellan 18:00 - 19:00 i JEC körsal. Vill du se vad vi handlar om och sjunga med oss? Besök oss i våra repetitionssessioner. Vi är glada att välkomna gäster som dig!

Söndagsdyrkan

Kören sjunger den första söndagen i varje månad mellan 11:00 och 11:30.

Medlemmar

berhanetewelde01_84x0.72x0-is.jpg

dawitsolomon01_86x0-v1.jpg

elisabetkebede01_74x0.74x100-cropx0y0-is

Berhane
Tewolde

David
solomon

Elisabeth
Kebede

ephrembetew01_84x0-v1.jpg

kebedealemayehu01_87x0-v1.jpg

makdawoldegebriel01_101x0-v1.jpg

Ephrem
Bitew

Kebede
Alemayehu

Makda
Woldebegriel

meazawondemagen01_83x0-v1.jpg

natnaelabebe01_97x0-v1.jpg

Meaza
Wondimageng

Natnael
Abebe

Subpages


Välj språk

Andra menyer

Anslagstavla

Veckoprogram

 1. Ni kan nå våra pastorer på följande telefon nummer: Pastor Negussu Gule (+46 (0)735115951) samt Pastor Wessen Teshome (+46 (0)736162913

 2. Måndag 10:00-14:00 mentor och rådgivning av broder Musse Hailu. Ni kan nå honom på 0707568264.
 3. Wedensday 10:00-15:00 fasta och bön I kyrkan
 4. Ungdomsverksamhet som samlas varje onsdag för ungdommar mellan 18 och uppåt.
 5. Torsdag 18:00-20:00 (Bibelstudium i olika platser i hemmen, en bibelstudie grupp samlas i Jerusasalem evangelisk kyrkas lokaler)
 6. Varje lördag 18:00-20:00 bön i kyrkan
 7. Varje söndag 9:00-10:00 Förberedelsebön
 8. Varje söndag 10:00-12:30 Huvudgudstjänt

 • Söndagsskolelektioner för barn mellan 3 och 12
 • Undervisning för tonåringar mellan 13 och 18
 • Undervisning och workshopar med svensktalande ungdomar över 18 år varannan vecka (jämna veckor) på söndag eftermiddag

JEC i sociala medier