.
Hem > Om oss

Om oss

Etnisk (nationell) ursprung

Jerusalem Evangelical Church är en församling som har både Etiopiska och Eritreanska medlemmar, har varit verksam sedan början på 1980-talet och har fler än 200 medlemmar.

Doktrinmässiga ståndpunkt

Vi är en karismatisk pingst församling som tror att Bibeln är den inspirerade Guds Ord. För mer detaljer om var vi står trosmässigt hänvisar vi till trosbekännelsen, och våra tros och ordningsmässiga stadgar.

Ledarksap

Vi leds av Pastorer och äldstekåren.

Möten:

 • Torsdagar eller vissa veckodagar beroend på område: Bibelstudie (kl. 17:30 - 19:30)
 • Varje lördag: Bönemöte (kl. 18:00 - 23:00)
 • Söndagar: Huvudgustjänst (kl. 10:00 - 13:00)

Årliga konferenser

Vi har minst tre konferenser/större samlingar per år - vid Jul, vid påsk och en under sommaren. Sommar konferensen sker gemensamt med alla systerförsamlingar vi sammarbetar med i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland). Utöver detta är vår församling med i ett europeisk sammarbetsorgan och våra äldste har utbyte med ledare för systerförsamlingar i Europa.

Subpages


Välj språk

Andra menyer

Anslagstavla

Veckoprogram

 1. Ni kan nå våra pastorer på följande telefon nummer: Pastor Negussu Gule (+46 (0)735115951) samt Pastor Wessen Teshome (+46 (0)736162913

 2. Måndag 10:00-14:00 mentor och rådgivning av broder Musse Hailu. Ni kan nå honom på 0707568264.
 3. Wedensday 10:00-15:00 fasta och bön I kyrkan
 4. Ungdomsverksamhet som samlas varje onsdag för ungdommar mellan 18 och uppåt.
 5. Torsdag 18:00-20:00 (Bibelstudium i olika platser i hemmen, en bibelstudie grupp samlas i Jerusasalem evangelisk kyrkas lokaler)
 6. Varje lördag 18:00-20:00 bön i kyrkan
 7. Varje söndag 9:00-10:00 Förberedelsebön
 8. Varje söndag 10:00-12:30 Huvudgudstjänt

 • Söndagsskolelektioner för barn mellan 3 och 12
 • Undervisning för tonåringar mellan 13 och 18
 • Undervisning och workshopar med svensktalande ungdomar över 18 år varannan vecka (jämna veckor) på söndag eftermiddag

JEC i sociala medier