.
Hem > Sidomenyer > Slående bibelverser > 2017-11-24 "...Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande..."

2017-11-24 "...Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande..."

Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. Judas brev 1:24‭-‬25 SFB98 https://bible.com/bible/160/jud.1.24-25.SFB98 Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold men nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk skall föras till trons lydnad - Gud, den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i all evighet, amen. Romarbrevet 16:25‭-‬27 SFB98 https://bible.com/bible/160/rom.16.25-27.SFB98 Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade. Apostlagärningarna 20:32 SFB98 https://bible.com/bible/160/act.20.32.SFB98 Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Jakobs brev 1:21 SFB98 https://bible.com/bible/160/jas.1.21.SFB98 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Första Tessalonikerbrevet 5:23‭-‬24 SFB98 https://bible.com/bible/160/1th.5.23-24.SFB98

Välj språk

Andra menyer

Anslagstavla

Speciella pålysningar

Den gamla hemsidan

Veckoprogram

  1. Måndag 10:00-14:00 mentor och rådgivning av broder Musse Hailu. Ni kan nå honom på 0707568264.
  2. Wedensday 10:00-15:00 fasta och bön I kyrkan
  3. Ungdomsverksamhet som samlas varje onsdag för ungdommar mellan 18 och uppåt.
  4. Torsdag 18:00-20:00 (Bibelstudium i olika platser i hemmen, en bibelstudie grupp samlas i Jerusasalem evangelisk kyrkas lokaler)
  5. Varje lördag 18:00-20:00 bön i kyrkan
  6. Varje söndag 9:00-10:00 Förberedelsebön
  7. Varje söndag 10:00-12:30 Huvudgudstjänt

  • Söndagsskolelektioner för barn mellan 3 och 12
  • Undervisning för tonåringar mellan 13 och 18

JEC i sociala medier