.
Jesaiah 48:17
Jerusalem Evangelical Church predikar Guds Ord (Bibeln) främst på Amarinja men översättning till Svenska eller Engelska kan ordnas efter behov.
Jerusalem Evangelical Church erkänner och respekterar Guds ords auktoritet, genom personlig Bibelläsning, Bibelstudier och resurser såsom inspelad audio-Bibel på Amhariska.

Senaste media

Veckopredikningar

Dokumentärer

Vittnesbörd

TVProgram

Körens Videoklipp

Välj språk

Anslagstavla

Tankeställande bibelverser...

Gamla hemsidan

Veckoprogram

  1. Måndag 10:00-14:00 mentor och rådgivning av broder Musse Hailu
  2. Wedensday 10:00-15:00 fasta och bön I kyrkan
  3. Ungdomsverksamhet som samlas varje onsdag för ungdommar mellan 18 och uppåt.
  4. Torsdag 18:00-20:00 (Bibelstudium i olika platser i hemmen, en bibelstudie grupp samlas i Jerusasalem evangelisk kyrkas lokaler)
  5. Varje lördag 18:00-20:00 bön i kyrkan
  6. Varje söndag 9:00-10:00 Förberedelsebön
  7. Varje söndag 10:00-12:30 Huvudgudstjänt

  • Söndagsskolelektioner för barn mellan 3 och 12
  • Undervisning för tonåringar mellan 13 och 18

Speciella pålysningar

Årlig Nordic Kumla konferens

6:e-9:e juli 2017.

JEC i sociala medier